hero2

yasiinad1999

yasiinad1999
ساخته شده در 1400/4/24
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

هدف ماهانه

/1
% 0

ارتقاه ی کامپوتر {بخش یک کارت گرافیک}

همین

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

من در توییچ و یو توب فعابیت میکنم خوشحال میشم ما را دنبال و حمایت کنید


من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند