hero2

Xtrial_gamingg

Xtrial_gamingg
ساخته شده در 1399/4/02
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

هدف ماهانه

/1
% 0

کپچر کارت

من کی هستم و چه فعاليتی میکنم!

من مهدیار یک استریمر و فعالیت من فعلا در توویچ هستچرا من در حامی باش هستم؟

در اینجا از چگونگی تصمیم خود برای استفاده از بستر حامی باش بنویسید، اهداف شما چیست و چگونه حمایت های دریافتی شما می تواند زندگی، کیفیت و یا کمیت فعالیت شما را تغییر دهد و اینکه چه کاری با حمایت های دریافتی خود خواهید کرد. شفافیت بسیار مهم است و می تواند کلید موفقیت در جذب حمایت ها باشد.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند