hero2

یاران

یاران
ساخته شده در 1402/6/20
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

هدف ماهانه

/6
% 0

حمایت دلی از کانال مدیا ایرانی

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

مسیر حمایتی من برای کانال یوتیوبی مورد علاقه شما که مانیتایز نمیشود و نیاز به حمایت دارد 

چرا من در حامی باش هستم؟

ادامه دار کردن فعالیت در کانال یوتیوب و اگاه سازی مردم خارج از ایران با حقایقی که ازشون دریغ میشه 😉 

 

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند