hero2

YASINI SHOW

YASINI SHOW
ساخته شده در 1400/5/15
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟ 

من یاسینم از کانال یاسینی شو و من سعی دارم یوتیوبر شممن توی کانالم آموزی یوتیوب ادیت ویدیو گیم و کلی چیزای دیگه میزارمچرا من در حامی باش هستم؟

من توی حامی باش هستم برای حمایت های شما حمایت کنید تا کیفیت کار رو بتونم ببرم بالاتر

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند