hero2

یکتا

یکتا
ساخته شده در Invalid date
0
حامی

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند

پاداش خود را انتخاب کنید:

5,000 تومان - لول ۱

پیام تشکر + پرتره دیجیتال سفارشی

تعداد بی نهایت
8,000 تومان - لول ۲

پیام تشکر + پرتره دیجیتال سفارشی با رنگ آمیزی

تعداد بی نهایت
15,000 تومان - لول ۳

پیام تشکر + طرح سفارشی دیجیتال: فانتزی( اختیاری) تمام قد

تعداد بی نهایت
20,000 تومان - لول ۴

پیام تشکر + طرح سفارشی دیجیتال: فانتزی(اختیاری) تمام قد به همراه رنگ امیزی!

تعداد بی نهایت
26,000 تومان - لول ۵

پیام تشکر به همراه طرح سفارشی دیجیتال: فانتزی(اختیاری) تمام قد با رنگ امیزی و پس زمینه!

تعداد بی نهایت
30,000 تومان - لول ۶

طرح دیجیتال سفارشی. کاملا اختیارش با شماست!

تعداد بی نهایت
1,000 تومان - لول ۰

از کمکتون ممنونیم! ما به شخص شما پیام تشکر ارسال میکنیم. کوچیکترین کمک هم با ارزشه!

تعداد بی نهایت