hero2

ZamaniNDE

ZamaniNDE
ساخته شده در 1400/2/20
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

محمد زمانی قلعه در اثر تصادف بنا به تشخیص گروه پزشکان از دنیا میرود و بعد از مدت ۳۲ دقیقه زنده میشود.مشاهدات زیبا و عجیب اورا که شهرت جهانی دارد و با استقبال بی نظیری در سایت جهانی NDE و شبکه ۴ سیما مواجه شده است در کانال https://t.me/ZamaniNDE  تجربیات ماورایی خود را با شما به اشتراک می‌گذارد.


چرا من در حامی باش هستم؟

به منظور کمک به کودکان بدون سرپرست و تحت پوشش قراردادن قسمتی از هزینه های زندگی  و قبول آنها بعنوان فرزند معنوی.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند