درباره من:

  • چرا ZEROBAM ...

    زیروبم اومده تا صفر تا صد داستان بازیارو با چاشنی طنز تعریف کنه تا بیشتر از بازی کردنتون لذت ببرید....

    هیچ انرژی ای مثل حمایتتاتون نمیتونه سوخت موشکی بشه برای اینکه مثل ....براتون ویدیو بسازم...


درحال بارگذاری صفحه...