hero2

فرهنگ‌نامهٔ دیزاین

فرهنگ‌نامهٔ دیزاین
ساخته شده در 1400/5/24
1
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

هدف فرهنگ‌نامهٔ دیزاین تدوین یک مرجع قابل اطمینان طراحی به زبان پارسی است. بخش بزرگی از این فرهنگ‌نامه بر اساس یکی از فرهنگ‌نامه‌های معتبر طراحی تدوین شده است؛ اما مانند هر فرهنگ‌نامه‌ای فرآیند تدوین، به روز رسانی و اصلاح آن، یک فرآیند همیشگی است. تدوین فرهنگ‌نامهٔ طراحی یک فعالیت جمعی و طولانی مدت است، بنابراین بدون همکاری همه اعضای شبکه پژوهشگران طراحی ایران، پروژه فرهنگ‌نامهٔ دیزاین به سرانجام نخواهد رسید.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

1 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند