hero2

زیست‌تو

زیست‌تو
ساخته شده در 1399/7/10
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

در زیست‌تو هر روز با هم کلی تست زیست‌شناسی منطبق با سرفصل قلمچی حل می‌کنیم، و به شما کمک می‌کنیم برای کنکور سراسری آماده‌تر بشید.


چرا من در حامی باش هستم؟

 تمام خدمات زیست‌تو به صورت رایگان هست و برای اینکه این کارمون با قدرت و کیفیت بیشتر ادامه پیدا کنه میتونین حامی ما باشین.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند