868 صفحه
ارزش‌آفرین
191,635,166 تومان
حمایت ‌شده‌اند
6009 حمایت
تعداد حمایت‌ها
1,502 یورو
حمایت‌های ارزی

محبوبترین‌ها در ماه جاری

به تدریج
حمایت‌ها در ماه جاری:
15,754,000 تومان
معرفی کافه
حمایت‌ها در ماه جاری:
3,352,000 تومان
رادیو سرگذشت
حمایت‌ها در ماه جاری:
1,066,500 تومان
پادکست آلبوم
حمایت‌ها در ماه جاری:
1,029,444 تومان

آخرین حمایت‌ها

Game Open World

Game Open World

مبلغ: 20,000 تومان

15‌ دقیقه پیش

یوری بر رادیو

یوری بر رادیو

مبلغ: 20,000 تومان

1‌ ساعت پیش

Game Open World

Game Open World

مبلغ: 30,000 تومان

2‌ ساعت پیش

pouriatheking

pouriatheking

مبلغ: 10,000 تومان

3‌ ساعت پیش

پادکست مترونوم

پادکست مترونوم

مبلغ: 10,000 تومان

4‌ ساعت پیش

آمپاژ | Ampaj

آمپاژ | Ampaj

مبلغ: 10,000 تومان

4‌ ساعت پیش

یوری بر رادیو

یوری بر رادیو

مبلغ: 20,000 تومان

5‌ ساعت پیش

پادکست کارما

پادکست کارما

مبلغ: 10,000 تومان

5‌ ساعت پیش

درآمد ما از کجاست؟

%95 برای شما

%5
%95

%5 هزینه حامی باش

درحال بارگذاری صفحه...