538 صفحه
ارزش‌آفرین
124,290,825 تومان
حمایت ‌شده‌اند
4407 حمایت
تعداد حمایت‌ها
28,203 تومان
میانگین حمایت‌ها

محبوبترین‌ها در ماه جاری

داستان شب
حمایت‌ها در ماه جاری:
1,525,000 تومان
شراب بهشتی
حمایت‌ها در ماه جاری:
695,000 تومان
پادکست فوتبال لب
حمایت‌ها در ماه جاری:
600,000 تومان

آخرین حمایت‌ها

رادیو نیست.

رادیو نیست.

مبلغ: 30,000 تومان

دیروز

پادکست سکه

پادکست سکه

مبلغ: 5,000 تومان

دیروز

KomputerKa

KomputerKa

مبلغ: 20,000 تومان

دیروز

KomputerKa

KomputerKa

مبلغ: 5,000 تومان

دیروز

KomputerKa

KomputerKa

مبلغ: 10,000 تومان

دیروز

KomputerKa

KomputerKa

مبلغ: 10,000 تومان

دیروز

شراب بهشتی

شراب بهشتی

مبلغ: 50,000 تومان

دیروز

KomputerKa

KomputerKa

مبلغ: 1,000 تومان

دیروز

درآمد ما از کجاست؟

%95 برای شما

%5
%95

%5 هزینه حامی باش

درحال بارگذاری صفحه...