hero2

بهترین ماشینها Best Drives

بهترین ماشینها Best Drives
ساخته شده در 1401/6/17
0
حامی

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند

پاداش خود را انتخاب کنید:

200,000,000 تومان - 50 درصد از سهام بازی

با پرداخت این مبلغ اسپانسر بازی میشید و  میتونیم با نوشتن قرارداد رسمی مالکیت بازی و درآمد های بازی رو با هم نصف کنیم. در صورت بیش از یک اسپانسر، مالکیت بازی به تعداد اسپانسر ها و بنده تقسیم میشه. یعنی اگر سه نفر اسپانسر بشن با خود بنده میشیم 4 نفر با نفری 25 درصد مالکیت


تعداد بی نهایت
100,000,000 تومان - 25 درصد از سهام بازی

با پرداخت این مبلغ اسپانسر بازی میشید و  میتونیم با نوشتن قرارداد رسمی مالکیت بازی و درآمد های بازی رو با هم 3 به 1 تقسیم کنیم. در صورت بیش از یک اسپانسر، مالکیت بازی به تعداد اسپانسر ها و بنده تقسیم میشه. یعنی اگر 4 نفر اسپانسر بشن با خود بنده میشیم 5 نفر و هر اسپانسر 12.5 درصد مالکیت می گیره


تعداد بی نهایت