hero2

خیریه التیام

خیریه التیام
ساخته شده در 1402/5/11
0
حامی

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند

پاداش خود را انتخاب کنید:

100,000 تومان - ارسال کارت تقدیر و گزارش به حامی

 به جهت قدردانی از حمایت شما، کارت تقدیر از حمایت به همراه فصل نامه خیریه التیام، جهت آگاهی شما از روند اهداف مسئولیت اجتماعی این خیریه خدمت شما ارسال می گردد.

همینطور در صورتی که حمایت شما بیشتر از 500 هزار تومان باشد؛ به عنوان یادبود، کالایی از فروشگاه مجازی خیریه (فروشگاه قاصدک) به انتخاب شما، ارسال خواهد شد. 


تعداد بی نهایت