hero2

بنیاد فرهنگی فارسی

بنیاد فرهنگی فارسی
ساخته شده در 1401/2/19
15
حامی

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

15 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند

پاداش خود را انتخاب کنید:

1,000,000 تومان - من مسجد کبود را دوست دارم

حامی مالی، پوستر فیلم را با امضای عوامل دریافت خواهد کرد و نامش در تیتراژ فیلم ذکر خواهد شد.


تعداد بی نهایت
2,000,000 تومان - من حامی هویت و فرهنگ ایرانی هستم

حامی مالی، علاوه بر پوستر با امضای عوامل، هدیه ای با نشان مسجد کبود به عنوان یادبود تولید و ثبت این اثر دریافت خواهد کرد. همچنین نام حامی در تیتراژ فیلم ذکر خواهد شد.


تعداد بی نهایت
3,000,000 تومان - من پاسبان هویت و فرهنگ ایرانی در جنگ نرم هستم.

حامی مالی، علاوه بر دریافت موارد ذکر شده ی بالا، فرصت آن را دارد تا در ویدیویی دلیل حمایتش از تولید این فیلم را عنوان کند و آن ویدیو در انتهای فیلم استفاده خواهد شد.


تعداد بی نهایت