شبکه‌های اجتماعی

درباره من:

 • صدای نسل اپورتونیست ایران.

  کانفورمیست، در دریای اکثریت لیز می‌خورد و نرمش می‌کند.

  یک حیوان کاملا رایج است؛ که با کلماتِ گفتگو‌ها زندگی می‌کند.

  شب‌ها رویا می‌بیند و رویایش از خواب‌های رویا بینان دیگر بیرون می‌آیند…

  روز عید او زمانی است که با همه جهان در آشتی باشد؛

  و وقتی شنا می‌کند، همه راهش باز باشد.

  او کانفورمیست است! 

  کانفورمیست!

درحال بارگذاری صفحه...