hero2

رادیو کانفورمیست

رادیو کانفورمیست
ساخته شده در 1398/12/22
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

صدای نسل اپورتونیست ایران.

کانفورمیست، در دریای اکثریت لیز می‌خورد و نرمش می‌کند.

یک حیوان کاملا رایج است؛ که با کلماتِ گفتگو‌ها زندگی می‌کند.

شب‌ها رویا می‌بیند و رویایش از خواب‌های رویا بینان دیگر بیرون می‌آیند…

روز عید او زمانی است که با همه جهان در آشتی باشد؛

و وقتی شنا می‌کند، همه راهش باز باشد.

او کانفورمیست است! 

کانفورمیست!

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند

پاداش خود را انتخاب کنید:

1,000 تومان - ما دانشجوریم.

اگه از ما حمایت کنی پول واحدایی که می افتیم در میاد و میتونیم جای درس و عولوم پایه و اینا بشینیم باقی قسمتای پادکست رو بسازیم.


تعداد بی نهایت