hero2

رادیو کانفورمیست

رادیو کانفورمیست
ساخته شده در 1398/12/22
0
حامی

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند

پاداش خود را انتخاب کنید:

1,000 تومان - ما دانشجوریم.

اگه از ما حمایت کنی پول واحدایی که می افتیم در میاد و میتونیم جای درس و عولوم پایه و اینا بشینیم باقی قسمتای پادکست رو بسازیم.


تعداد بی نهایت