hero2

طراحی کیت تشخیص سریع نیترات محصولات کشاورزی

طراحی کیت تشخیص سریع نیترات محصولات کشاورزی
ساخته شده در 1400/5/01
0
حامی

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند

پاداش خود را انتخاب کنید:

15,000 تومان - نمایش نام حامی در لیست حامیان در سایت

این پاداش شامل ذکر نام حامی در سایت به عنوان حامی مالی طرح


تعداد بی نهایت
50,000 تومان - لوح تقدیر

ارسال لوح تقدیر به حامی مالی طرح و ذکر نام در بخش حامیان مالی سایت


تعداد بی نهایت