hero2

پژوهشگاه مالکیّت و بازار(IIFOM)

پژوهشگاه مالکیّت و بازار(IIFOM)
ساخته شده در 1401/3/02
0
حامی

مطالب من

حامی‌های برتر

من کی هستم و چه فعاليتی می کنم؟

پژوهشگاه مالکیّت و بازار (IIFOM)در راستای آموزش و گسترش مفاهیم مکتب اتریشی اقتصاد بنیان گذاشته شد و با ترجمه‌ی مقالات فلسفی و اقتصادی همسو با دیدگاه‌های این اندیشه‌ی ناب تلاش دارد روزنه‌ای نو بر مباحثات فلسفی و اقتصادی باز کرده و قفل سکون،رخوت و انحصار را در دانش اقتصادی باز کند.


چرا من در حامی باش هستم؟

در حامی باش هستم تا با گردآوری کمک‌های دوستان و همراهان هم محتوایی شایسته‌ی اندیشه‌ورزان گرامی تولید کنم و هم سنجشی باشد برای برد و اقبال مفاهیم مکتب اتریشی اقتصاد در میان مخاطبین عام و علاقه‌مندان خاص به این اندیشه آزادی‌خواهانه.

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند