hero2

فيلم كوتاه فايتر

فيلم كوتاه فايتر
ساخته شده در 1398/10/30
0
حامی

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند

پاداش خود را انتخاب کنید:

10,000 تومان - پاداش1

تشكر الكترونيكي و پيامكي در فضاي مجازي يا براي تعدادي از دوستانتان


تعداد بی نهایت
30,000 تومان - پاداش2

كارت تشكر الكترونيكي


تعداد بی نهایت
50,000 تومان - پاداش3

اهداي آلبوم عكس ديجيتالي فيلم


تعداد بی نهایت
100,000 تومان - پاداش4

اهداي تقديرنامه با امضاي كارگردان و اداره فرهنگ و ارشاد بعلاوه آلبوم عكس ديجيتالي فيلم


تعداد بی نهایت
300,000 تومان - پاداش5

تشكر در تيتراژ پاياني فيلم + اهداي تقديرنامه + اهداي آلبوم عكس ديجيتالي فيلم + پوستر فيلم با امضاي كارگردان


تعداد بی نهایت
600,000 تومان - پاداش6

دعوت به نمايش خصوصي فلم با صرف چاي و كيك با كرگردان + اهداي تقديرنامه + اهداي پوستر با امضاي كارگردان + البوم عكس ديجيتالي فيلم + بليط حضور در اكران فيلم با يك نفر همراه + نسخه ي موسيقي تيتراژ


تعداد بی نهایت
900,000 تومان - پاداش7

تشكر ويژه در تيتراژ پاياني فيلم + لينك انلاين يا دي وي دي فيلم + اهداي تقدرينامه + پوستر فيلم با امضاي كارگردان + بليط حضور در اكران فيلم با يك نفر همراه ي+ حضور شما و همراهتان يك روز در صحنه ي فيلمبرداري + آلبوم ديجيتال عكس فيلم + نسخه ي موسيقي تيتراژ + تشكر ويژه در روز اكران خصوصي


تعداد بی نهایت