hero2

پادکست کنارش

پادکست کنارش
ساخته شده در 1399/7/01
0
حامی

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند

پاداش خود را انتخاب کنید:

50,000 تومان - یه کتاب مشتی

برای خرید کتاب بعدی رام


تعداد بی نهایت
20,000 تومان - یه فنجون قهوه

برای رفع خستگی رام


تعداد بی نهایت
50,000 تومان - یه قهوه و کیک مشتی

برای گرافیست مشتی پادکست که خستگی از تن‌اش در بره!


تعداد بی نهایت