hero2

بازایابی و دیجیتال مارکتینگ برای صنایع دستی و محصولات روستای

بازایابی و دیجیتال مارکتینگ برای صنایع دستی و محصولات روستای
ساخته شده در 1400/6/23
0
حامی

من به مقدار زیر حمایت می‌کنم

تومان
تومان

0 حامی در این ماه حمایت کرده‌اند

پاداش خود را انتخاب کنید:

50,000 تومان - جلسه مشاوره استارتاپی

به هر کدام از کمک کنندگان در صورت لزوم جلسه مشاوره راه اندازی استارتاپ به صورت حضوری و یا غیر حضوری بر بستر اینترنت داده خواهد شد.


تعداد بی نهایت